Vil utvide SFO-tilbud

Taremareby barnehage ønsker å tilby alle sine søkere SFO-plass. For å få dette til, må det åpnes for en natur-gruppe.