Stokkelandsmarka kan bli Stokkelandsbyen

I beste Lye-stil vil Hå-politikerne sette av område til skole og butikk i Stokkelandsmarka. Området har kapasitet til om lag 950 boliger.