Fylkesmannen opphevet kommunalt rivningsvedtak

Fylkesmannen er ikke enig med Sandnes kommune, og taler lokale myndigheter midt imot. En brygge får likevel stå, selv om den er ulovlig.