Vil fjerna gammalt gardstun

Eit av dei eldste gjenverande husa på Lura skal vekk for å gje plass for nye bustader.