Hero Mottak: Åpner avdeling for psykiske lidelser på Dale