Lovbrot avdekt i alle kommunar

Rapportane etter tilsyn med helse-, sosial— og barnevernstenestene i fire rogalandskommunar er nedslåande lesing. Alle kommunar har brote lova.