Høyre vil ha reklameforbud langs Skagen

Høyre vil skjerpe skiltreglene og innføre reklameforbud fra Burger King til Victoria Hotel.