• Cornelius Munkvik

Hva er det med rundkjøringene på Jæren?