• Slik er det i dag, og slik ser eierne for seg Nye Jæren hotell - fra Bryne sentrum og Mølledammen. Kirken ligger til venstre. (Tegning: Trodahl arkitekter)

Ja til ny skyline på Bryne

Jæren hotell kan regulere tre nye etasjer over dagens bygg i det sentrale området ved kirken på Bryne.