Lettere skadet etter motorsykkelulykke

Tilstanden stabil for motorsyklist som havnet utfor veien i Tanke Svilands gate