158 barn i kø for PPT-hjelp

Barn og unge med særskilte behov må vente over et halvt år på utredning om spesialtilpasning i skole og barnehage i Sandnes. I Stavanger står rundt 60 barn i kø mot nær 160 i Sandnes.