Dyrere SFO, lik pris for barnehage

Det blir 100 kroner dyrere per måned for barn i skolefritidsordning. Barnehageplassen vil koste det samme.