• Signe Christine Urdal

– Bilen kom mot oss i feil kjørefelt