- Smått er godt, men dyrt

— Politikerne sier at de vil ha et desentralisert politi, men betaler ikke prisen det koster. Konsekvensen blir å legge ned lensmannskontorene.