Nytt Hå-utval tok makta

Møtet starta 15.30. Først klokka 20.30 var saka avgjort. Det var lagt ned byggje— og deleforbod på Småhaugane på Vigrestad.