• Jon Ingemundsen

Vågen-silo er slett ikke verneverdig

Byplansjef Jan A. Bekkeheien skulle gjerne sett at silobygget i Vågen ble revet. Det er feil at bygget er registrert som verneverdig.