• Fredrik Refvem

Skred har tidligere tatt liv i Lysefjorden

Minst 31 menneske har omkommet av fjell— og steinras i Rogaland de siste 300 årene, ifølge boka Skredulykker i Norge.