• Thomas Fosse

Bemanningsproblemer stenger psykiatriavdeling

Sengeposten E2 på SUS stenger i tre måneder fra 5. mai på grunn av bemanningsproblemer