• Asgeeir Lode

– Saken roper på en praktisk løsning