• Kurderne markerte sitt land og sitt folk på Tusenårsstedet lørdag. FOTO: Pål Christensen

Kurderne mintes sine ofre