• Nå kan streikevaktene utenfor Sentrum Røntgeninstitutt gå tilbake på jobb igjen. Fra venstre: Lisbeth Selheim Bru, Sissel Løland, Margrethe Vaula Inderberg og Grete Mangerøy. Andreas Veggeland

Endelig slutt på streiken