• Marit Hæreid

Flere hundre morgenpendlere ble rammet