• Jon Ingemundsen

Ordførere vil ha tunnel til Frafjord før tiden