• Thomas Førde

- Nedleggelse gir dårlig signaleffekt