Mulig modell for hele regionen

Det er opp til hver enkelt skole om Otus får leve videre i Stavanger kommune.