Stor skule på lita tomt

I morgon vedtek sannsynlegvis fylkes— kommunen avtalen om å byggja nytt skulebygg på Bryne. Bygget skal erstatta dei to eksisterande, til Time og Bryne vidaregåande skular. Men blir det plass til 1700 elevar der?