- Vi får motorvei gjennom Tasta

Folk på Tasta må leve i uvisse en stund til. Om få år bygges Eiganestunnelen, og faren for at det blir åtte felt oppe i dagen, er ikke blitt mindre.