8 av 16 ungdomsskoler stryker i arbeidsro

Bare én av Stavangers ungdomsskoler skårer høyt på «arbeidsro» i den lokale elevundersøkelsen. Det er Ramsvik, en skole for elever med problematferd.