• - Dette har vi fått masse igjen for, sier Portåpnerne Lillian Sandø, fra venstre, Wenche Myrland og Håkon Eikeberg. De var med på samlingen for de frivillige i Stavanger 2008 7. desember. Knut S. Vindfallet

Eldre vil ha 2008-frivillige

Eldrerådet i Stavanger vil kapre de 480 frivillige i Stavanger 2008 som nå er blitt «arbeidsløse». Ordføreren har fått brev om saken.