• Cornelius Munkvik

Ramponerte turområde

Ødeleggelser ved Melsvatnet alene kostet Jæren Friluftsråd nærmere 200.000 kroner i 2008. – Hærverk gjør at vi må legge planene om tilrettelegging for rullestolbrukere på vent, sier Bjørn Hille.