Barne- vernet avviser barn med behov

Barnevernet i Rogaland må stadig avvise barn med store behov. Årsak: Kommunene har verken fosterhjem eller institusjonsplasser.