• Lars Idar Waage

Protest mot Kvitsøy-kraft

— Bølgjekraftverk på Kvitsøy øydelegg eit unikt kystlandskap, meiner hytteleigar. - Skal klima- utfordringane løysast, må nokon bidra, parerer ordføraren.