Folk flest sparer for tryggheten

Nordmenn er jevnt over flinke til å spare, spesielt i tradisjonelle spareformer.