Utstyrt for utbrudd

Munn— og klovsyketilfellet i England gjør at Mattilsynets lokal- og regionenheter gjennomgår beredskapsplaner og utstyr for bruk i en gitt situasjon på hjemmebane.