• Jan Inge Haga

Dobler togkapasiteten

Rådmannen i Time fremmer forslag om å legge til rette for 15 minutters frekvens på togstrekningen Sandnes-Bryne.