• Ap

CIA-fly i norsk luftrom

Et amerikansk fly som flere ganger i vinter har fløyet gjennom norsk luftrom, har i en årrekke utført oppdrag for CIA.