Drapssiktede vet ikke om overgrepsanmeldelser

Politiet har ennå ikke avhørt de to drapssiktede, far og datter, etter at Butt ble identifisert.