Kutter bomprisen i Rogfast: – Ring Lothepus og få det sprengt

Stortingsflertallet jobber for en betydelig reduksjon av bompengetakstene i Rogfast og ber regjeringen vurdere en egen øvingstunnel.

Komiteen til Nikolai Astrup (H) leverer tirsdag innstillingen om Rogfast. Ketil Solvik-Olsen (Frp) blir bedt om å sjekke ut muligheten for å få på plass en øvingstunnel for brannvesenet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget avgir Rogfast-innstillingen tirsdag.

En enstemmig komité, Høyre, Frp, KrF, V, Ap og Sp, vil ifølge Aftenbladets opplysninger gå inn for at bomtakstene skal beregnes etter markedsrente når Rogfast står klart i 2025/2026, i stedet for en beregningsteknisk rente på 5,5 prosent.

Det kan gi lavere takster, kortere nedbetalingstid eller begge deler.

Hypotetisk kan det også slå ut helt motsatt hvis markedsrenten til skulle bli mer enn 5,5 prosent. Lite tilsier det nå.

Les også

Stortingskandidat slakter «absurde planer» om Rogfast og ferjefri E39

Les også

Bilistene vil spare rundt 1,6 milliarder kroner i bompenger på grunn av vår politikk

Les også

Rådmannen om Rogfast: – Kvitsøy blir aldri det same

– Vi er ikke så bekymret for klima

Ifølge regjeringen kan ett prosentpoeng lavere rente alene gi inntil 50 kroner lavere bomtakst. Det betyr at taksten eksempelvis kan senkes 150 kroner hvis markedet tilbyr en lånerente på 2,5 prosent.

– Du kan få en langsiktig rente som er betydelig lavere enn det er lagt opp til i dag. Det kan enten gi lavere takster eller kortere nedbetalingstid. Det må avgjøres i samråd med lokale myndigheter, sier Helge Orten (H).

– Ja, Stortinget godkjenner bare bomprosjektene, men dette er et klart signal, sier saksordfører Tor André Johnsen (Frp) som håper på solide takstkutt.

– Kunstig høy rente kan medføre kunstig høy bomtakst, som igjen kan medføre at færre kjører på veien. Markedet nå er under halvparten av det beregningstekniske nivået. Da kan du få lavere bomtakster som gjør at flere kjører, noe som igjen gir kjappere nedbetaling.

– Den eneste taperen på dette er klima?

– Vi er ikke så bekymret for klima som de mange andre partiene til venstre for oss. Vi er langt foran EU-målene på nybilsalget, og veier vil du alltid ha behov for. Det kommer nye biler med mer miljøvennlig teknologi. Det er ingen grunn til å slutte å bygge veier. Frihet og fleksibilitet er viktig å tilby folket. Dessverre virker det som om det snart bare er Frp som er bilistenes parti, sier Johnsen.

Roy Steffensen (Frp) fra Kvitsøy har tatt oppdraget fra Rogalandsbenken på Stortinget om å presse på for en øvingstunnel i tilknytning til Rogfast. Nå blir regjeringen bedt om å se nærmere på saken.

– Bare å ringe Lothepus og få det sprengt

Saksordføreren gir Roy Steffensen (Frp) mye av æren for å ha lagt mye av grunnlaget for å kunne foreta rentegrepet. Steffensen tilbrakte knappe to år i transportkomiteen etter stortingsvalget i 2013. Nå er han i finanskomiteen.

I forslaget som Stortinget har tygget på, er det lagt opp til personbiltakster på 350 kroner uten rabatt og 280 kroner med rabatt. Dette inkluderer et oppjustert rabattnivå fra 10 prosent til 20 prosent, i tråd med bompengereformen. Tungtrafikken får ikke rabatt, men tredobbel takst av personbiler, i utgangspunktet 1050 kroner.

I tillegg er det flertall for at Rogfast skal få ta del i den nasjonale tilskuddspotten på 500 millioner for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Ordningen betyr et taktskutt på minst 10 prosent.

Komiteen går inn for at det statlige bidraget kan økes med inntil 1,3 milliarder kroner ved en eventuell kostnadssprekk.

Det har hersket stor usikkerhet om kostnadene, men nå foreslår komiteen en kostnadsramme på 18.860 millioner kroner, altså nesten 19 milliarder (2017-kroner).

– Nå er det bare å ringe Lothepus og få det sprengt, sier Steffensen lattermildt.

– Rentegrepet kan bety 100 til 150 kroner i lavere takst, alt avhengig av hva den faktiske renten blir. Da forutsetter jeg at renten holder seg lav, men renten må opp ganske mange prosentpoeng for at takstene uansett skal havne på det de er foreslått å være på i dag, sier han.

Brannsjef Henry Ove Berg har kjempet i flere år for å styrke brannberedskapen i forbindelse med byggingen av flere undersjøiske tunneler i Rogaland.

Øvingstunnel?

En rekke aktører i Rogaland, med brann- og redningsjef Henry Ove Berg i spissen, har lenge jobbet for at Vagleleiren skal bli et nasjonalt kompetanse- og øvingssenter for tunnelsikkerhet, med en egen øvingstunnel tilknytning til Rogfast.

Etter det Aftenbladet får opplyst, vil Venstre, Frp, Høyre og Arbeiderpartiet be samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om å ta de initiativene som trengs for å sjekke ut muligheten for at en anleggstunnel på 700 meter kan overtas av brannvesenet i Sør-Rogaland som en øvingstunnel.

I tillegg vil flertallet kikke nærmere på hvordan nød- og redningsetatene er rustet til å håndtere framtidige branner og ulykker i tunnelene. Det konstateres at egne sentre for dette vil øke kompetansen og sikkerheten, men komiteen peker ikke i denne omgang ut et bestemt sted for geografisk plassering av et slikt nytt senter.

Olaug Bollestad (KrF) opplyser at KrF vil støtte forslaget om «tunnelsikring». Geir Pollestad (Sp) opplyser at Senterpartiet mandag ettermiddag bestemte seg for å støtte forslaget om øvingstunnel.

Les også

Regjeringen om Rogfast: Stor usikkerhet om kostnad, vesentlig høyere bompriser

Les også

Ellevill Rogfast-strid kan gi mer bompenger

Steffensen har presset på i denne saken på vegne av en samlet rogalandsbenk.

– Det viktigste er at Stortinget nå gir beskjed om at en øvingstunnel er ønskelig, sier han.

– Slik det er lagt opp i dag, er det det frivillige brannvesenet på Bokn-siden, altså vanlige familiefolk som er brannfolk på dugnad, som må rykke ut fra Bokn-siden hvis det blir en ulykke. Dette er problemstillinger vi må ta på alvor for å finne ut hvordan det skal håndteres, sier Steffensen, som legger til at Rogfast vil bli i en egen klasse hva sikkerhet angår.

– Det blir enveiskjøring i to løp slik at du ikke får møtende trafikk. Det blir maksimalt 125 meter til nærmeste nødutgang. Stigningprosenten blir lavere. I tillegg kan det bli sensormåling av lastebiler for å kunne avdekke overoppheting av bremser. Det vil fortsatt skje ulykker, men da er det viktig at vi legger til rette for at brannetaten har kompetanse og treningsgrunnlag hvis det skulle inntreffe, sier han.

Publisert: