Gruveslam fra Titania kan igjen ende i havet

Naturvernere aksjonerte mot Titania og sokndøler aksjonerte mot naturvernere. På 1980-tallet sto kampen om sjø eller landdeponi i Sokndal. Nå trenger Titania et nytt deponi.

Det enorme deponiet til Titania er snart fullt.
 • Arnt Olav Klippenberg
  Arnt Olav Klippenberg
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det var Titaniasaken som fikk fart i den Norske miljøbevegelsen. Først i Natur og Ungdom og seinere i Bellona. Titania hadde i en årrekke pumpet gruveslam ut i Jøssingfjord. Nå skulle det pumpes ut på 100 meters dyp i Dyngadjupet, like utenfor den berømte fjordarmen. Miljøvernerne og fiskerne sa nei. Sokndalsamfunnet sa ja. Begrunnelsen var at sokndølene fryktet for framtiden til bedriften hvis deponiet måtte legges på land.

Bellona

Konflikten var intens. Kjettinger og lenkegjenger på den ene siden og lokale ungdommer som kjeppjaget miljøvernerne, på den andre siden. Fredric Hauge firte seg ned i tau på fasaden til Miljøverndepartementet. I 1987 okkuperte Bellona kontoret til miljøvernministeren. Titania var lenge en nasjonal nyhetssak. Først i 1990 stilnet det. Regjeringen påla Titania å bygge et landdeponi. I 1994 ble det tatt i bruk. Bak en demning har bedriften fylt rundt 2 millioner tonn slam i året. Demningen er nå 85 meter høy. Snart er den 100 meter og full. Hva skjer da?

Favoritt?

Titania vil utrede seks alternativer. Tre på land og tre i sjø.

– Deponiet har fungert godt, men vi ser at det nærmer seg slutten. Vi har tenkt å være her lenge. Derfor gjør vi dette ordentlig og får vurdert seks alternativer. Et deponi vil alltid ha en viss påvirkning på miljøet. Vi er derfor opptatt av å finne det beste alternativet, sier direktør Dag Larsen.

– Men dere har vel en favoritt?

– Nei, nå starter vi feltarbeid på sjø og land. Et deponi vil uansett bli litt konfliktfylt, men hvis vi gjør en god grunnjobb, så regner vi med å få forståelse for at det beste alternativet blir valgt. Deponi må vi uansett ha, sier Larsen.

Ann Heidi Nilsen og Dag Larsen forsikrer at det beste miljøalternativet er det som til slutt vil bli foreslått av bedriften.

Dialog

Titania har hatt dialogmøter med miljøorganisasjonene. Mange i Sokndal husker konflikten på 1980-tallet. Denne gangen skal ting gjøres annerledes. Nå leter bedriften etter et marked for avgangsmassene. Kanskje kan de brukes til å dekke over farlig avfall på havbunnen andre steder. Men det vil uansett bli behov for et deponi i nærheten av bedriften i Sokndal.

– Det er kanskje mindre konfliktfylt å velge land, men vi vil foreslå det som er mest miljøvennlig. Det politiske Norge har sagt at det er akseptabelt med sjødeponi, sier kvalitet og miljøsjef Ann Heidi Nilsen.

Det er tre steder i havet som er aktuelle. Dyngadjupet, Knubedalsrenna og et stort område utenfor Rekefjord. Den gamle gruva i Rekefjord har vært vurdert, men den er for liten.

I 1989 satt en ung Fredric Hauge fastlenket i tårnet til Titania i Jøssingfjord. Aksjonen mot Titania ble oppstarten av Bellona.

Høring

Titania er en hjørnesteinsbedrift i Sokndal. Mange i bygda er avhengige av det som skjer på Tellenes. Tirsdag 13. mars er det folkemøte. Bygda stiller seg alltid bak Titania, men kravene til miljøvern er annerledes i dag enn på 1980-tallet. Nylig takket sokndalsamfunnet nei til et deponi for giftig spesialavfall i den gamle gruva i Rekefjord. Slam fra Titania er ikke giftig, men det har miljøkonsekvenser. Hvor bli konsekvensene minst, det er spørsmålet.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig høring. Fristen er fra 7. juni til 20. august. De som har noe på hjertet må med andre ord gjøre det i løpet av sommeren og ferien.

- Gjennom konsekvensutredninger vil vi komme fram til hvilket område som egner seg best til deponi; for bedriften, lokalbefolkningen og naturen, sier Ann Heidi Nilsen.

Hav eller land, det er spørsmålet som må finne sitt svar i løpet av noen år.
Publisert:
 1. Titania
 2. Rekefjord
 3. Sokndal
 4. Bellona
 5. Jøssingfjord

Mest lest akkurat nå

 1. Har du sett nordlys i kveld?

 2. To ganger fikk ekte­paret fra Jæren nei til å adoptere. Likevel dro de til Sør-Korea og hentet et barn

 3. Frankrike kaller ambassadører hjem

 4. 20 vil bli ny Kolumbus-sjef

 5. Fugler ved Breiavatnet ble matet med ukokt ris

 6. Lagmannsretten nekter å behandle drapsforsøkssak