• Antimobbe-arbeid skal prioriteres: "Det kan oppleves tidkrevende å prioritere arbeid med de mellommenneskelige faktorene når samfunnet krever skolefaglige resultater. Rådmannen har og vil fortsette å sende tydelig signal til skoleledelsen og lærerne slik at de opplever det som legitimt å prioritere tid til arbeid med trivsel og trygghet", skriver skolesjef Eli Gundersen og oppvekstdirektør Per Haarr. Pål Christensen

Matte og norsk ikke viktigere enn barnas trivsel og trygghet

Stavangerskolen gjør mye for å unngå at elever blir mobbet, men kan gjøre enda mer. Skolene skal prioritere dette, selv om det er tidkrevende og selv om andelen som blir mobbet har sunket, understreker rådmannen.