• VIND: Disse viser mest igjen, men gir minst igjen av fornybar energi på Bryne vgs. Vindturbinene, som Czarnecki Marek stropper fast, vil bare gi nok strøm til å varme opp en enebolig i året. Jon Ingemundsen

Skolen får vindturbiner på taket

Både sol, vind og jord skal varme fylkets største videregående skole. Torsdag kom vindturbinene på plass, på skolens tak, som et nytt landemerke både for Bryne og for framtidens jobber