Legger ned to sykehjem

Både Mosheim og Vålandstunet sykehjem avvikles i 2015. Det betyr 72 færre korttidsplasser og økt press på hjemmetjenestene og langtidsplassene.