• Over 16.000 kjøretøy kjører gjennom Oalsgata i Sandnes i døgnet. Viktor Klippen

Vet lite om svevestøv i Sandnes

Luftkvaliteten i Stavanger har vært verst i landet så langt i år. Hvordan situasjonen er i de mest trafikkerte områdene i nabobyen Sandnes, vet man lite om.