Plagiat-refs til UiS-forsker

Styret ved Universitetet i Stavanger gir en førsteamanuensis skriftlig irettesettelse etter å ha undersøkt om forskeren har kopiert store deler av et arbeid en masterstudent hadde gjort.