• Dette var den store bossplassen på Jæren. Nå blir Re også historie som miljøstasjon. -Svært beklagelig, synes Tom Tjåland, en av de faste brukerne. Geir Sveen

Her kastes siste bossekk

IVAR's bruk av veien inn til Re gjenvinningsstasjon er ulovlig og må stanses umiddelbart, krever grunneierne. Dersom ingen ting er gjort innen 24. mai, stenger de selv veien.