• Per Th. Grimnes, Lasse Bjerved og Nils Jacobsen mener sentrumsplanen velger feil grep for å bedre tilgjengeligheten.-Klubbgata som kollektivgate er vel og bra, men ikke samtidig som sentrum får langt flere p-plasser, mener de tre. Kristian Jacobsen, Kristian Jacobsen

Veteraner hardt ut mot sentrumsplanen

Byplanveteranene Per Th. Grimnes, Nils Jacobsen og Lasse Bjerved deltar ikke i hallelujastemningen rundt forslaget til ny sentrumsplan i Stavanger.