• Denne karpefisken ble fotografert for få dager siden i Mosvatnet. Merete landsgård, som er naturforvalter i Stavanger kommune, håper at den ikke har noen artsfrender i vannet. Privat

Denne forstyrrer i Mosvatnet

— Vi får bare håpe at karpefisken er den eneste av sitt slag i dette vannet, sier Merete Landsgård, som er naturforvalter i Stavanger kommune.