• Stavavnger parkering

Slik parkerte vi 2010

Bil på fortau, lapp i ruta, parkering midt i gata. Her ser du noen av de grove feilparkeringene vi gjorde i 2010