• Elev løser matematikkoppgaver på tavla. Jarle Aasland

Sandnes blir realfagskommune

Sandnes har fått status som realfagskommune. Dermed får elevene nå sjansen til å lære mer matte og naturfag. 20 millioner kroner skal fordeles på 34 kommuner i løpet av året.