• Nærbølista med ordførarkandidat Terje Mjåtveit i spissen (bakerst i bildet) er sterkt imot bompengar på Jæren, men la ikkje opp til den debatten i denne omgang. Her lyttar han og to kollegaer i Nærbølista, Henrik Lode og Kurt Ove Høyand konsentrert til samferdselssjef Gottfried Heinzerling.

- Her ligg løysinga for for Buevegen

Dei to mest profilerte motstandarane mot bompengar i Hå kommunestyre greidde å halda følelsane i sjakk då samferdselssjefen var i Hå kommunestyre torsdag.